Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p KOMMA-DIT(Lb) EN BRO VATTEN ELEMENT(5)+FÖRFLYTTA@p STANNA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GREPPHÅLLA(S)>mun ENTITET(GG)+RÖRELSE@p BANSTRÄCKA BRO ENTITET(GG)+RÖRELSE@p ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p STANNA
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
KÖRA-SKJUTS@rd pek-bansträcka@& LYCKAS(ml) BRO PEK-BANSTRÄCKA PEK-BANSTRÄCKA PEK-BANSTRÄCKA
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA TITTA-PÅ(4) PEK(L)-BAKÅT BRO FORM(7b)+BESKRIVNING@p VARELSE(L)+BEFINNA+ENTITET(L)@p@z varelse(l)@hd
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ENTUSIASTISK SÄTTA-SIG VARA BRO ÖVER KWAI@b@en I@b@hd
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTFLYKT GLOSA:LISTA(V) PEK BRO KWAI@b@en FINNAS PLATS
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
bro@& FILM FÖRUT BRO KWAI@b@en TRÄ FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p.MULTI
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
LEGITIMATION-VISA OK@b BOJ-PEK(L) BRO GLOSA:mittemot@hd GLOSA:mittemot@hd FORM(S)@p@hd
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN DAG PÅ BRO PEK VETA|INTE@z SÄKER
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SANN SAMTALA GLOSA:(?) BRO bro@hd STÅ(NN) LYCKLIG
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAN(Jf) GÅ TILL BRO GÅ FÅ-SYN-PÅ MAN(Jf)
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BÖRJA KÄNNA-SIG SKRATTA(B) BRO HA FORM(JJe)+UTSTRÄCKNING@p PEK-TVÅ
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
FEEDBACK