Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
MAT^SAL PEK zzz@z BORD MJÖLK^KANNA@b FORM(JJ)+UTSTRÄCKNING@p DÖV(L)
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA OM@b SAMTIDIG BORD GREPP(G)+HANTERA@p VANLIG FORM(55b)+BESKRIVNING@p
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK TECKNA-FLYT GLAS(S) BORD GREPP(G>Jt)+HANTERA@p BULLRA GREPP(QQ)+HANTERA@p
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÖRA FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p EGEN BORD FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p SEDAN(L) FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p.MULTI
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRUKA ENTITET(S)+BEFINNA@p EGEN BORD PEK.FL SOM(S) KAN@b
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PRO1 zzz@& BORD sitta@& SITTA(VVb).FL PRECIS
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KAN tp@& TVÅ BORD VARA|PEK@z PRO1 SEDAN(L)
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLAD FÖRFLYTTA(Vb) glosa:förflytta(vb)@hd BORD BURK(S) mtyp:och tp@&
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
FEEDBACK