Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SITTA GRÄVA(Q) GRÄS BLOMMA FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p TA-BORT GLOSA:(?)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYCKA OM@b SKÖTA BLOMMA GLOSA:(?) ETCETERA(5) HÄRLIG
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLTID alltid@hd GLOSA:PLOCKA BLOMMA FORM(44)+BESKRIVNING@p ENVAR.FL GREPP(GG)+HANTERA@p
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRBI EN TAVLA BLOMMA FORM(55b)+BESKRIVNING@p@z TYCKA|INTE|OM@b TILLHÖRA(Jf)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UNDERLIG HUS FINNAS BLOMMA TAVLA ETCETERA(da) UNDERLIG
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
FEEDBACK