Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
KROPP@z SMÖRJA-IN OLJA@b BLANK ALLTID POSS-EGEN POSERA@ka
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA FORM(GG>Y)+BESKRIVNING@p>bröst PALJETT@b BLANK PLACERA(A).MULTI>bröst zzz@z GLOSA:LOSSNA.MULTI>bröst
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
FEEDBACK