Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
KÅLROTER@b@z ENTITET(J)+RÖRELSE+GREPP(5b)@p GREPP(S)+HANTERA+GREPP(5b)@p>mun BLÖT GREPP(55b)+HANTERA@p VARA MÄTT(J)
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BASTU SKRIVA PU@g BLÖT SKRIVA PU@g OMÖJLIG
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INUTI zzz@z PINSAM(G) BLÖT SEDAN(L) PU-VAD-GÖRA@g SEDAN(L)
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INUTI BÅDA BLI(L) BLÖT VARELSE(NN)+RÖRELSE@p PINSAM(G) LÅTA-VARA
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
FEEDBACK