Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK-TVÅ VÄN OCH BJÖRN TVÅ VÄN PEK-TVÅ
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GÅ@rd PLÖTSLIG KOMMA-HIT(Lb) BJÖRN ENTITET(55bt)+RÖRELSE@p STOR.MYCKET ENTITET(55bt)+RÖRELSE@p
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HÖRA PEK.FL SA BJÖRN ALDRIG RÖRA PEK
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ALLTID PEK LIGGSTÄLLNING@ka BJÖRN PEK ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p TITTA-PÅ
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(J) PRO1 SÅG BJÖRN ENTITET(N)+RÖRELSE@p OBJPRO PEK
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK RÄTT PEK BJÖRN PEK VÄN SA
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
NÅGON SPECIELL PU@g BJÖRN SA PEK VÄN
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
TVÅ VÄN OCH BJÖRN TVÅ VÄN PEK-TVÅ
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GÅ@rd FÅ-SYN-PÅ PEK BJÖRN ENTITET(GG)+RÖRELSE@p KOMMA-HIT(Lb) ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
KOMMA-PÅ STÄMMA(J) HÖRA BJÖRN ALDRIG-NÅGONSIN ANFALLA NÅGON
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK>bröst GLOSA:HJÄRTA-BANKA LIGGSTÄLLNING@ka BJÖRN ENTITET(GG)+RÖRELSE@p ENTITET(A)+RÖRELSE@p HUVUD(L)
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SOVA(7v) VAKNA FINNAS|INTE BJÖRN LÄTTNAD STIGA-UPP TITTA-PÅ
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GREPPHÅLLA(SS) PU@g PU@g BJÖRN BEGE-SIG-IVÄG PU@g GLOSA:(?)amp;
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
LÄTTNAD PRO1 SÅG BJÖRN ENTITET(A)+RÖRELSE@p>öra POSS ÖRA(L)
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
MINNAS(5) PEK>person GLOSA:(SOM) BJÖRN BJÖRN@hg MER VETA-INTE
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NALLE@b baby@& BABY BJÖRN BABY GROVLEK(LL) GREPP(SS)+HANTERA@p
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
FEEDBACK