Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA RÄCKA SKOLA BITA-IHOP EN-TILL TENNIS HALS-BUNDEN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RÄDDA LITE(7b) PRO1 BITA-IHOP ÄNDÅ VARA-MED TENNIS
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KRAMA.MULTI OMÖJLIG PEK BITA-IHOP KRAMA OCKSÅ RÄTTVIS
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RÄTT KÄNNA-OLUST HA-INGEN-LUST BITA-IHOP MÅNDAG_TISDAG_ONSDAG_TORSDAG FREDAG ENTUSIASTISK
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅ-ILLA GLOSA:(KVÄLJNING) PEK>hals BITA-IHOP DÅ@b SEDAN(L) PEK
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BERÄTTA PEK SA|PEK BITA-IHOP PEK KOMMA-DIT(Lb) SAHLGRENSKA-SJUKHUSET@en
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PEK VÄNERSBORG@en PRO1 BITA-IHOP TILLBAKA BOJ-AVGRÄNS(S) BOJ-AVGRÄNS(S)
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& GLOSA:(PEK) OK@b BITA-IHOP TVUNGEN ORDFÖRANDE PU@g
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HJÄLPA FRU SE BITA-IHOP PRO1 PU@g PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BITA(8b) GLOSA:(?) PRO1 BITA-IHOP SPINDEL-FÖRFLYTTA SPINDELPOSE@z@ka PRO1
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SPINDEL-FÖRFLYTTA SPINDELPOSE@z@ka PRO1 BITA-IHOP TECKNA-FLYT PERSREF1@pr PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA PEK LEDA-TILL BITA-IHOP AKTIV.GÖRA MEN PRO1
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK