Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
OMÖJLIG PEK ÅKA BIL OMÖJLIG DREGLA RÄDD
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@z PROVA(Vb) PEK@z BIL GLOSA:(KOMMA-HIT) KÖRA-SKJUTS OMÖJLIG
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EDS@b^GATA@en BANSTRÄCKA PRO1 BIL ENTITET(J)+BEFINNA@p.MULTI tp@& DÖV(L)
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
APA FORM(LL)+BESKRIVNING@p ENTITET(J)+BEFINNA@p.MULTI BIL ENTITET(JJ)+BEFINNA@p.FL TALA FÅ
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINNAS(5) PRO1 HYRA BIL KÖRA-SKJUTS UT@b FRÅN
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b PRO1 HYRA BIL PRO1 KÖRA-SKJUTS PEK-REL
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOVA(7v) HUR POSS>person BIL HUR PEK KÖRA-SKJUTS@rd
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ml) DÖV(L) GÅ BIL ENTITET(JJ)+BEFINNA@p.FL ENTITET(J)+BEFINNA@p@z TAXI@b
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HUR-GÖRA(A) HA|INTE BIL PRO1 TÅG JÄVLAR
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KNAPPA-MOBILTELEFON(B) nästa@& NÄSTA BIL ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p TILLSAMMANS PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRECIS PRO1 SITTA(VVb) BIL HA MOBILTELEFON VARA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
heta@& PEK LASTBIL BIL GROVLEK(7b) VETA-PERF PEK>person
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMTALA LÅTA-VARA PU@g BIL LAGA KALLA-PÅ(J) SAMTALA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA tp@& PEK BIL ENTITET(JJ)+FÖRFLYTTA@p MONTERA PRO1
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g ELLER BARN BIL PU@g LÄSA GLOSA:(?)
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:ja ALLTID ÅKA BIL sjuk@& tp@& ÅKA
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMÖJLIG TECKNA I@b BIL OMÖJLIG PRO1 SITTA
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
I@b^DAG BIL^SJUK FORTFARANDE(da) BIL JA@b I@b^DAG KÄNSLIG
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PRO1 TECKNA-FLYT BIL TECKEN(J) BRA KUNNA
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSON@kl BEHÄRSKA BARA(B) BIL BETYDA PRO1 MÅSTE
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:SNAPPA-UPP(Jf) PEK PU-VAD@g BIL zzz@z TIDEN-GÅR@z FÖLJA-EFTER
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1.FL FEM STYCK BIL FRÅN STOCKHOLM@en PEK-REL
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TRÄFFAS PEK BIL HALV(J) TOLV PEK-BANSTRÄCKA
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GAMMAL(5) ROCK FÖRR-I-TID BIL HA HUND COLUMBIA@b@z@en
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU-VAD-GÖRA@g POSS1 GAMMAL(5) BIL PEK KAN TA
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄN PI LITE-KNAPPT BIL PEK>långf SMÅ(L) TECKEN(J)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK KOMPIS BEGE-SIG-IVÄG BIL POSS PEK BEGE-SIG-IVÄG
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK(B)@z BIL FÖRR-I-TID BIL PRO1 SITTA(VVb) PEK-BANSTRÄCKA
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ea) KOMPIS PEK(B)@z BIL FÖRR-I-TID BIL PRO1
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO NÅGON PROBLEM BIL NÅGON PU-VETA-INTE@g GRÄNS
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄGA NÅGON PEK@uppr BIL PU-VETA-INTE@g TRO NÅGON
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO NÅGON FEL BIL PEK@z zzz@z OK@b
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRKLARA VARA PEK BIL PRO1-TVÅ PROBLEM GLOSA:(PS)
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA KÄPP tp@& BIL FÖRBIPASSERA(J)-RECIPROK@rd GREPPHÅLLA(G) GÅ(V)
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SMYGA GÅ(V) UT@b BIL bil@uppr zzz@& STARTA
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
bil@uppr zzz@& STARTA BIL NYCKELSTARTA-BIL GREPP(GG)+HANTERA@p GREPP(GG)+HANTERA@p@z
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z UTE trafik@& BIL ENTITET(55)+RÖRELSE@p@rd POLIS TRÄFFAS
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLÖTSLIG PEK MÅNGA BIL ENTITET(Jv)+FÖRFLYTTA@p entitet(jv)@hd ENTITET(Jv)+FÖRFLYTTA@p
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(SS)+HANTERA@p GREPP(SS)+HANTERA@p GREPP(SS)+HANTERA@p BIL LYCKAS(ea)@z ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p GREPP(SS)+HANTERA@p
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SMITA PEK TILL BIL TRÄ PÅ TAK-FLAT
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
CYKLA(G) SEDAN(L) PEK BIL ENTITET(J)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p ENTITET(J)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p FÅ-SYN-PÅ
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS BIL LITEN(J) BIL GÅ(N) NYCKEL BIL^NYCKEL
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ TILL POSS BIL LITEN(J) BIL GÅ(N)
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z BEGE-SIG-IVÄG@z KOMMA-HIT(Lb) BIL POST^BIL bil@hd SKULLE
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRFLYTTA(Vb) gå-in@& GÅ-IN(L) BIL SÄTTA-SIG GREPP(GG)+HANTERA@p INTE
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
OMÖJLIG VÄNTA OMIGEN BIL FÖRBIPASSERA(J) TILLBAKA-HIT zzz@z
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
VILL ÖVER FÖRSKRÄCKT@ka BIL FÖRBIPASSERA(J) TILLBAKA-HIT OMÖJLIG
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PEK-BANSTRÄCKA VISA BIL SNÖ(5)^GUBBE KAN KÖRA-SKJUTS
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÖRA-SKJUTS SITTA(VVb) I@b BIL SEDAN(L) TILLBAKA GARAGE
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MR-BEAN-I@b_RUM_FYRA^HUNDRA^SEX sex@hd PEK@z BIL ENTITET(Nt)+FÖRFLYTTA@p TILL FLOTT
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
FEEDBACK