Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TILL SOMMAR^LOV(5) BRUKA BETYG(B) FYRKANT(L) LÄRARE KALLA-PÅ(J)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KRONA SKRÄP TRE BETYG(B) FEMTIO KRONA PEK>person/PEK
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UPPFATTA PU-NEG@g SEDAN(L) BETYG(B) GREPP(AA)+HANTERA@p OTROLIG(5) DUKTIG
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DUKTIG SVENSKA FYRA BETYG(B) SVENSKA SKRIVA PU@g
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
FEEDBACK