Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
STADIGVARANDE LÅTA-VARA SAMMA BETALA(B) MEDLEM MEN SÄLLAN
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄLLAN KOMMA-IN DÖVFÖRENING BETALA(B) MEDLEM VIA HEM^SIDA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMÖJLIG HA RÅD@b BETALA(B) POSS SKOLA PEK>långf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL DANSA GÅ-IN(L) BETALA(B) KRONA+FEM PEK PRO1
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1 SJÄLV BARA(B) BETALA(B) BARN@z LÄRA-SIG PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF BOKA FÄRDIG BETALA(B) ALLTIHOP FÄRDIG HAND^PENGAR(ml)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GREPPHÅLLA(A) betala@& BETALA(B) KONTANT GLOSA:GE(G) FÅ-SYN-PÅ
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKRIVA-TANGENTBORD SKICKA KALLA-PÅ(J) BETALA(B) OCH PEK MYCKET
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-HIT(5b) IDROTT^FÖRENING.MULTI MINDRE(Jvs) BETALA(B) MINDRE(Jvs) BETALA(B) KOMMA-DIT(5b)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINDRE(Jvs) BETALA(B) MINDRE(Jvs) BETALA(B) KOMMA-DIT(5b) FÄRDIG VARA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SLUT PU@g PRO1.FL BETALA(B) MEDLEM ÅR+EN PU@g
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BADMINTON^KLUBB POSS1 BADMINTON^KLUBB BETALA(B) OM@b PRO1 TILLBAKA-HIT
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 OK@b PEK BETALA(B) TJUGO^FEM^TUSEN@num KOMMA-DIT(Lb) RESA
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNA BARA(B) SKOLA BETALA(B) LÅTA-VARA ANNORLUNDA PI
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
FEEDBACK