Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
GREPPA DÅ@b POSS BEN@b ENTITET(L)+FÖRFLYTTA-FRÅN@p>mun VATTEN SVÄMMA-ÖVER
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p HUND BEN@b BORTA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p DEPPA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_NonDH S2
KALMAR@en FF@b@en ONT BEN@b BEN(J) NU@b tp@&
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SNÖ(G)^GUBBE FORM(JJ)+UTSTRÄCKNING@p MED BEN@b TVÅ FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRODA zzz@& SYNS BEN@b FORM(77a)+BESKRIVNING@p ENTITET(LL)+RÖRELSE@p SKA
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& HUVUD(L) ENTITET(44f)+BEFINNA@p>ansikte BEN@b FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p>huvud huvud@& PEK
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÄRDIG zzz@& ARM BEN@b ÖGON MUN NÄSA
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KASTA DÅ@b BEN(J) BEN@b DRA-UT@z ISTÄLLET BETYDA
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
FEEDBACK