Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_NonDH S2
FF@b@en ONT BEN@b BEN(J) NU@b tp@& DÅ@b
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BANSTRÄCKA>hals KLIPPA.INITSTOPP KLIPPA.INITSTOPP BEN(J) KLIPPA.INITSTOPP KLIPPA.INITSTOPP KLIPPA.INITSTOPP
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÄR KASTA DÅ@b BEN(J) BEN@b DRA-UT@z ISTÄLLET
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
FEEDBACK