Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
TVÅ ELLER TRE BARN MYCKET TID(L) FOKUSERA(J)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET TID(L) FOKUSERA(J) BARN PU@g MYCKET SA|PEK
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IRRITERAD(L) PÅ POSS1 BARN VILL-INTE PRATA(5) ISTÄLLET
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TIDEN-GÅR(L) SEDAN(L) POSS1 BARN STOR HOS FAMILJ
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TOLK TILL POSS1 BARN KÄNNA FEL PU@g
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANVÄNDA POSS1 POSS BARN SOM TOLK TILL
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÄLSA-PÅ(J) FÖRÄLDRAR(L) PI BARN HA DÖV(L) FAR^MOR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA SEDAN(L) FÅ1 BARN TID-FRAM-HORISONTAL TIDEN-GÅR(L) DÅ@b@z
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA SYSTER TRE BARN HÖRANDE PEK NÄR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) OMRÅDE@kl TECKNA-FLYT BARN GLOSA:(?) NÄR PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 MÄRKA POSS1 BARN SKÖN TECKNA-SPRÅKA HOS
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI SJÄLV DÖV(L) BARN HA@z TECKENSPRÅK TECKNA-FLYT
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 IBLAND(7v) POSS1 BARN TOLKA IBLAND(7v) PF@g
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FAR^MOR FARFAR glosa@& BARN PAPPA DÖV(L) OMRÅDE@kl
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄXA-UPP PRO1 VARA@z BARN PU@g PRO1 PU@g
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK NÄR POSS1 BARN TECKNA POSS1 FÖRÄLDRAR(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(MER) HA EN-ENDA BARN HA|INTE SYSKON PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÄRKA TEX@b POSS1 BARN PRO1 HÄLSA-PÅ(J) FÖRÄLDRAR(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR@b PEK glosa@& BARN OSKYLDIG glosa@& PEK@z
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GESTIKULERA glosa@& POSS1 BARN IBLAND(7v) TOLK PEK
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
pro@& pro@& HA|INTE BARN LITE(7b) SJUK PAR
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKADA OBJPRO PRO1 BARN PAPPA PF@g SKÄMMAS
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FLICKA HA EN BARN DOTTER(G) MAN(Jf) EN
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
glosa@& HA TRE BARN POJKE PEK SAMTALA
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILL PRO1 FÅ1 BARN DÖV(L) PLUS AKTIV
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AKTIV.GÖRA@rd UNDER TID(L) BARN LITEN-PERSON mtyp:men inte NU@b
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARN SKULL DÖV(L) BARN POSS RÄTTIGHET^HETER@b TID-FRAMÅT
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÖRA KÄMPA(G) FÖR BARN SKULL DÖV(L) BARN
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:men FÖRUT NÄR BARN GLOSA:(PERF) MYCKET VIKTIG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR KÄNNA PLUS BARN MER SÅRA^BAR@b zzz@z
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FEM barn@& MÅNGA BARN FÅ mtyp:du MÅNGA
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÄRA-SIG TECKNA zzz@z BARN MEN LÄRARE KRÄVA
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) TA(7a) STOPPA-I(7o)@rd>mun BARN GREPP(GG)+HANTERA@p TA(7a) STOPPA-I(7o)>mun
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRE BARN^BARN ROLIG BARN GLOSA:(?) TA(7a) STOPPA-I(7o)@rd>mun
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TECKNA-GEST OCKSÅ BARN PRO1 KOMMUNICERA@z TECKNA
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA BROR TRE BARN PRO1 INKLUDERA DÖV(L)
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO PERSREF1@pr FÖRSKOLA^SKOLA BARN DÖV(L) LÄRA-SIG TECKNA
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 barn@& SOM BARN DÖV(L) GLOSA:(PD) BARN
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARN DÖV(L) GLOSA:(PD) BARN POSS1 BARN DÖV(L)
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(PD) BARN POSS1 BARN DÖV(L) PERSREF1@pr SA|PEK
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ PRO1 FÖRSTÅ(5)@rd BARN PEK.FL INTE POSS1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-LIST-EN PEK PEK BARN OK@b
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 HA POSS1 BARN PEK>hand PRO1 BEGE-SIG-IVÄG@z
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PRO1 PRO1 SJÄLV BARN FEM FÖRST(LL) POJKE
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BARN PRO1 EN BARN BO STOCKHOLM@en PEK(B)
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PRO1 HA TRE BARN PRO1 EN BARN
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>ringf FLICKA HA|INTE BARN PU@g UNG PEK>ringf
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA två@& TRE BARN PLUS PEK>ringf FLICKA
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ HA TVÅ BARN PLUS tp@& PEK>ringf
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRUT PU@g HA BARN TVÅ FLYTTA-UT GÖTEBORG(8)@en
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
FEEDBACK