Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ALLTID HÄMTA GREPP(QQ)+HANTERA@p BANSTRÄCKA EN FORM(Jvs)+BESKRIVNING+FORM(J)@p PEK
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_NonDH S1
BOJ-AVGRÄNS(5b) BOJ-AVGRÄNS(J) BANSTRÄCKA
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SKÖLDPADDA LÅNGSAM ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p BANSTRÄCKA SÄGA-TILL PEK SKÖLDPADDA
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OM@b SKÖLDPADDA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p BANSTRÄCKA LÅTA-VARA PRO1 FÖRBIPASSERA(B)
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK HAND-DJUR(55bt)+RÖRELSE@p MUS BANSTRÄCKA HAND-DJUR(Jbt)+HANTERA@p hand.djur(Jbt)@p@hd PEK
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
TRÄD KOM-HIT KAN BANSTRÄCKA NU@b PEK VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA-NER+ENTITET(L)@p
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
EN PEK>långf GE-FAN BANSTRÄCKA TRÄD GREPP(SS)+RÖRELSE@p PEK
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GREPPHÅLLA(S)>mun ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p SE BANSTRÄCKA VATTEN ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p CHOCKA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HÄMTA FÅR(V) KOLLEKTIV(55bt)+FÖRFLYTTA@p BANSTRÄCKA BERG FORM(J)+BESKRIVNING@p BETA
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
RÖST VARELSE(VVb)+STILLASTÅENDE@p ENTITET(GG)+RÖRELSE@p BANSTRÄCKA FÅ-SYN-PÅ PEK LEJON
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(GG)+RÖRELSE@p GREPPHÅLLA(S)>mun ENTITET(GG)+RÖRELSE@p BANSTRÄCKA BRO ENTITET(GG)+RÖRELSE@p ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p UT@b VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p BANSTRÄCKA BERG berg@hd ENTITET(GG)+RÖRELSE@p
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
I-ALLA-FALL@z FIN TA-SIG-IGENOM BANSTRÄCKA PU@g PU@g BOLL
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf NÄRA PEK>pekf@uppr BANSTRÄCKA PEK@uppr BANSTRÄCKA JÄVLAR
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SIST BIT KVAR BANSTRÄCKA gest KÖRA-SKJUTS@rd BANSTRÄCKA(J)@z
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf@uppr BANSTRÄCKA PEK@uppr BANSTRÄCKA JÄVLAR PEK@z PRO1
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:MOT-RIKTNING glosa:mot-riktning@hd SUNDSVALL@en BANSTRÄCKA e@& SEDAN(J) e^arton@&
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@& es@& EDS@b^GATA@en BANSTRÄCKA PRO1 BIL ENTITET(J)+BEFINNA@p.MULTI
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-REL DÅ@b PRO1 BANSTRÄCKA tp@& SÅ-ATT-SÄGA PEK-REL
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÖRA-SKJUTS SEDAN(L) KÖRA-SKJUTS BANSTRÄCKA MYCKET SÅ-ATT-SÄGA STEN^MUR@b
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FEMTIO PEK BOJ-PUNKT(L) BANSTRÄCKA MÅSTE BYGGA(J) UPP@b
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
pro@& GÖTEBORG(8)@en PERF BANSTRÄCKA NORGE@en LÄMNA-AV.MULTI ÖVER
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PENDEL^TÅG POSS-EGEN DANMARK@en BANSTRÄCKA TILL CENTRUM FESTA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIVA PRO1 ÅSKÅDA BANSTRÄCKA PEK NÅGRA HÖRANDE
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BANSTRÄCKA pek@hd GRÄNS@z BANSTRÄCKA NEHEJ(J) GLOSA:EFTER-SENARE PRO1
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEMESTER MOTORCYKEL SVERIGE@en BANSTRÄCKA VARA MELLAN^SVERIGE@en BANSTRÄCKA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BANSTRÄCKA VARA MELLAN^SVERIGE@en BANSTRÄCKA BANSTRÄCKA pek@hd GRÄNS@z
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BANSTRÄCKA FLYGA-DIT(It) PEK BANSTRÄCKA zzz@z JA@ub STÄMMA(J)
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person JASÅ THAILAND@en BANSTRÄCKA FLYGA-DIT(It) PEK BANSTRÄCKA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA MELLAN^SVERIGE@en BANSTRÄCKA BANSTRÄCKA pek@hd GRÄNS@z BANSTRÄCKA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RINGA-PÅ-DÖRRKLOCKA INGEN HEMMA BANSTRÄCKA FRAM-TILLBAKA I@b^DAG zzz@&
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NORRKÖPING@en VISSTE-INTE(8) PRO1 BANSTRÄCKA FINSPÅNG@en PEK VISSTE-INTE(8o)
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
ÅTTA BUSS(Jvs) PRO1 BANSTRÄCKA TILL WASHINGTON@en MINNAS(5)
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEORDRA-GÅ-DIT PU@g ENTITET(JJ)+BEFINNA@p BANSTRÄCKA VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p@rd SEDAN(L) EN
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NYFIKEN-PÅ(Vb) HUR LAND BANSTRÄCKA PLUS PRO1 KOMPIS
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅ MORGON FÖRFLYTTA(Vb)-OMKRING BANSTRÄCKA KVÄLL MÖRK DÅ@b
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IGEN PLATS PEK.MULTI BANSTRÄCKA FÖRBI stad@& PU@g
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPPHÅLLA(G) VARELSE(LL)+FÖRFLYTTA@p GREPPHÅLLA(G) BANSTRÄCKA PEK-BANSTRÄCKA ANNAN(ml) PLATS
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NYCKEL NYCKELSTARTA-BIL KÖRA-SKJUTS BANSTRÄCKA KÖRA-SKJUTS SITTA(VVb) I@b
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z HUS KVARTER@b BANSTRÄCKA zzz@z POLIS FÅ-TAG-PÅ@z
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
FEEDBACK