Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
A@b_B@b LITE(7b) glosa@& BAGGIS SMÅ(L) LITE@z UPPFATTA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FAN HÅRD C@b BAGGIS BARA(J) EN PRO1
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA|IGEN HEJ TIDEN-GÅR(L) BAGGIS VAN@b VID@z VIDEO
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
FEEDBACK