Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FOTBOLLSPELA(Lb) ALAG@b BARA(B) B@b JA@ub@z PU@g tp@&
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS glosa@& TRO@z B@b JUNIOR OCKSÅ NÅGON
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLASS tp@& A@b B@b c@& JA@b PEK
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅTTA ÅTTA A@b B@b C@b D@b E@b
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
FEEDBACK