Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
NÄSTA>pekf DOKTOR^AVHANDLING FÄRDIG AVKLARAD NÄSTA UNDERSÖKA PU@g>person
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INNEBANDY@z PRO1 STOPP@z AVKLARAD MER MYCKET FOKUSERA(J)
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1@z BLANDA FÄRDIG AVKLARAD TIDEN-GÅR(L) DÄRFÖR PRO1
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g GÖRA|VARA|GÖRA tp@& AVKLARAD PRO1 tp@& TIDEN-GÅR(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF BORTA-ANNAN-PLATS tp@& AVKLARAD tp@& BANDY SLUTA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FIN PU@g tp@& AVKLARAD BÖRJA PRO1 SKOLA
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g ÄTA@rd PU@g AVKLARAD PEK YRKE^SKOLA PÅVERKA1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MOTOR^KLUBB SEDAN(L) SLUTA AVKLARAD SEDAN(L) PRO1 GÅ-IN(L)
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG PIMPLA SEDAN(L) AVKLARAD SEDAN(L) tp@& NU@b
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
FEEDBACK