Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
GLOSA:RULLA-PÅ DAG SUMMA ARTON ÅR@b KÄNNA LYCKLIG
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FEMTON SEXTON SJUTTON ARTON GAMMAL(5) GLOSA:(PS) PU@g
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG PENDLA DÅ@b ARTON MIL@b EN TIMME+EN
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(GRUPP) MÅNGA KAN ARTON STYCK TJEJ.PL zzz@&
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf FJORTON PEK>långf ARTON tp@& PEK>långf ARTON
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ARTON tp@& PEK>långf ARTON PEK-TVÅ>pekf-långf HA OCKSÅ
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ^TUSEN^TVÅ@tal PRO1 sjutton@& ARTON arton@hd TRO PRO1
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
FEEDBACK