Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
NOS VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p>näsa VAKNA ARG PEK HAND-DJUR(55bt)+RÖRELSE@p MUS
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK ENTITET(55bt)+STILLASTÅENDE@p PEK ARG PEK GLO HUND
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p PEK SKRIKA ARG SKRIKA SKOG ENTITET(55)+RÖRELSE@p
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FUNGERA zzz@z TECKNA-FLYT ARG ELLER GLAD KAN
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TECKNA PEK ARG LÄRARE ARG GREPP(G)+HANTERA@p
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK ARG LÄRARE ARG GREPP(G)+HANTERA@p FUT-NEG PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MED OBJPRO DÅ@b ARG VAD VARA SAMMA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STÖD ELLER IRRITERAD(L) ARG PEK BRUKA IBLAND(7v)
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK BRUKA IBLAND(7v) ARG DÅ@b PI FYSISK
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PROTESTERA GLOSA:SLÅ-NÄVEN ARG PEK GLOSA:FRUSTRERAD PEK
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÄNDA@rd ETCETERA(ea) UPPTÄCKA@rd ARG FLYTTA-UT FÖRÄLSKAD GLOSA:(BANSTRÄCKA)
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POJKE FÖRBANNAD GREPP(88b)+HANTERA@p ARG HUND GLOSA:(?)@ka PRO1@z
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S1
CHOCKA VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p JAGA ARG GREPP(7b)+HANTERA+VARELSE(L)@p@rd SPRINGA(Vb) PEK-BANSTRÄCKA
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRBANNAD HJORT(8) GLOSA:(SÄGA) ARG BÖRJA SPRINGA(VVb)@rd STÅ(NN)
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
FEEDBACK