Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TID(L) PRO1 LITEN-PERSON ANPASSA REDAN KÄNNA tp@&
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
försöka@& PEK FÖRSÖKA ANPASSA SÅ PRO1.FL ALLA
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTERNET TRO FÖRENING ANPASSA EFTER PEK INTERNET
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK MAMMA BÖRJA ANPASSA JA@b förstår@& BÖRJA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILL HA NY@b ANPASSA TECKENSPRÅK^MILJÖ@b VARA SÅ
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@ub mtyp:betyder ANPASSA KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA PEK>person TOLKA
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMHÄLLE PRO1.FL SKA ANPASSA PEK.FL KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÖNSKA TVÄRTOM PEK.FL ANPASSA EFTER OBJPRO1(7b).FL OCKSÅ
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄTT^BÄST(B) PRO1 KAN ANPASSA EFTER POSS SPRÅK
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
FEEDBACK