Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
INTE OM@b TECKENSPRÅK ALLS@b PEK VETA INTE
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE KAN@b TECKENSPRÅK ALLS@b BRUKA ENTITET(S)+BEFINNA@p EGEN
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
FEEDBACK