Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
HÄNDA VARG ÄTA-UPP ALLA FÅR(V) PU@g
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PU@g TABBA-SIG(J) PU@g ALLA FÅR(V) DÖD(J) VARG
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
DÖD(J) VARG BITA(5b).FL ALLA PU@g
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S2
ALLA RÄTTVIS TRO ALLA BEHANDLA RÄTTVIS TRIVAS(J)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA glosa@& BEHANDLA ALLA RÄTTVIS TRO ALLA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA PRO1 KRAMA ALLA KRAMA MEN HÖRANDE
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SLUTA SÅ-ATT-SÄGA SOMMAR^LOV(7) ALLA PRO1 KRAMA ALLA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSON.PL OMBUD KRAMA ALLA PEK>person glosa@& MER
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g HA tid@& ALLA PRATA-MED(Jv) PRO1 ÄTA-GÖRA(Q)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HÖRA STEN^DÖV(L) ALLA HÖRA FIN UPPFATTA-AUDITIV
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA TV@b VÄNTA ALLA FÄRDIG FÖRST(LL) SITTA(Vb)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MENA PEK>person KLASS ALLA HA HÖRSEL^RESTER MEN
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BROR mtyp:eller UTSPRIDD@z ALLA KAN INTE TECKNA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL-INTE HÅLLA-HÄNDER-BAKOM-RYGG@z POSS1 ALLA KUSIN(L) KAN|INTE TECKNA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄRA-UT@rd OBJPRO1 A_B_C_D_E@b ALLA MÅSTE KUNNA LUSTIG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1 komma-ihåg@& KUNNA ALLA HANDALFABET A_B_C_D@b LÄRA-UT@rd
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b UMGÅS@rd ROLIG ALLA DÖV(L) HEL@b BÅT(da)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE UT@b^STÄNGA GLOSA:(?) ALLA VARA-MED TYP@b ROLIG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SINGEL@b^HELG WEEKEND@b^BÅT FÖR ALLA SINGEL LÅTA-VARA PEK>person/PEK
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILL PAR OCKSÅ ALLA TILLSAMMANS BÅDA BARA(B)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z OSÄKER(5b) PU@g ALLA MEN EN-ENDA PEK>person
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KULTUR MED GÖRA ALLA ÖPPNA MOT tp@&
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANPASSA SÅ PRO1.FL ALLA KAN FÖRSTÅ(L) tp@&
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ea) INTRESSE PU@g ALLA NIVÅ.MULTI POSS1 ÅLDER
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRSKOLA PRO1 PEK ALLA POSS1 KAMRAT PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FÖRKLARA FÄRDIG ALLA PRO1 SKOG glosa@&
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HETA@z BOTANISKA@b TRÄD^GÅRD ALLA SE BI PEK-BANSTRÄCKA@z
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PRO1 PEK ALLA KAN PRO1 glosa@&
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 tp@& MED ALLA HÖRANDE TÄVLA FOTBOLL(ml)
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TÄVLA FOTBOLL(ml) VARA-MED@rd ALLA PRO1@z BLANDA FÄRDIG
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person tp@& glosa@& ALLA VILL tp@&
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MATCH SLUT ÅKA ALLA PRATA(7v) PRO1 TYST
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÖRK TYST SITTA ALLA HÖRA INGEN PRATA-MED(Jv)
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NORDISK MÄSTARE GULD@b ALLA PRO1 MINNAS(5) RÄTT
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z TRO GLOSA:(INGÅ) ALLA VETA VEM(J) PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PEK>hand RÄTT ALLA PU@g PEK KAN|INTE
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEX RÄTT rätt@hd ALLA zzz@z INGÅ PEK
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& BRA ARBETA(J)^KAMRAT(S) ALLA HJÄLPA VARANDRA.FL HJÄLPA
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PEK SE-TILL ALLA SKA FUNGERA PRO1.FL
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FOTBOLL(G) MYCKET ENTUSIASTISK ALLA TOKIG-I FOTBOLL(G) RAST
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LAG(S) PENSIONÄR PRO1 ALLA PI TREVLIG PI
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BROR TRE SPELARE ALLA PRO1 LITE(7b) STOLT
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PEK(B) PEK BOJ-LIST-TRE ALLA PRO1 PRO1 SJÄLV
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRECIS MEN@z HUR ALLA FÖRSKOLA^SKOLA ALLA UNGE
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) BARN MEN ALLA ANVÄNDA TECKENSPRÅK VAD
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 IRRITERAD(L) ORSAK ALLA SÄTT VARA TITTA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRUKA OFTA HUR ALLA PERF OLIKA KANSKE
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR ALLA FÖRSKOLA^SKOLA ALLA UNGE GLOSA:(TILLSAMMANS) OLIKA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KOMMA-HIT(Lb) TRO ALLA HA PLAST@b FORM(7v)+BESKRIVNING+ENTITET(L)@p
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 JO@b@uppr IN@b ALLA PERF-NEG VEM(J) VARA
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
FEEDBACK