Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PI PRO1 INTE AKTIV JUST NU@b MEN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PASSIV MER INTE AKTIV NEJ-NEHEJ(J) UT@b SOCIAL(S)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅR@b LÄNGESEDAN MYCKET AKTIV KOMMA-DIT(Lb)@rd NU@b TYNA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g INTE LÄNGRE(L) AKTIV tp@& OLIKA FÖRENING.MULTI
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>långf PEK FÖRÄLDRAR(L)^KLUBB AKTIV GÖRA KÄMPA(G) FÖR
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARN DÖV(L) PLUS AKTIV I@b TYP@b FÖRÄLDRAR(L)^KLUBB
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK HUR OLIKA AKTIV PRO1 FORTFARANDE(da) tp@&
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(PEK) TIDEN-GÅR(J) IDAG AKTIV s@& PRO1 PEK>person/PEK
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:var UNG PRO1 AKTIV SPORT VARA SPECIELL
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA-FLYT tp@& PU@g AKTIV MYCKET KOMMA-DIT(Lb).MULTI PU@g
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AKTIV.GÖRA PEK>pekf FÖRELÄSA(ml) AKTIV INNE(N)^BANDY(Q) OCKSÅ SLUTA
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person PENSIONÄR PEK>person AKTIV OCKSÅ PRO1 ÅR-FRAMTID+TRE
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR@b PRO1 OCKSÅ AKTIV PENSIONÄR PRO1 AKTIVITET
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS|INTE PRO1 SJÄLV AKTIV DÖVFÖRENING NEJ-NÄH(J) PRO1
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR PU@g BLI(J) AKTIV NÄSTAN HELA-DAGEN TID(L)
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ISHOCKEY^TRÄNA POSS1 BARN^BARN AKTIV VARA ISHOCKEY^TRÄNA PLUS
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PAPPA MAMMA MER AKTIV TECKNA-FLYT TECKNA-FLYT POSS1
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMBUD STOCKHOLM@en KOMMA-DIT(Lb) AKTIV PU@g PEK>person KÄNNA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOPPLA-IHOP NEJ-NEHEJ(J) BARA(B) AKTIV PRO1 PU@g IDROTT
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OM@b PRO1 tp@& AKTIV MÅSTE PRO1 MER
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RÄTT DÅ@b PEK>person AKTIV PEK>person STÄMMA(J) POSS1
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
glosa@& JA@ub OK@b AKTIV SJUTTIO UPPSALA@en JA@ub
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN ÄNDÅ FIN AKTIV VARA PRO1.FL HA
Föreningsliv sslc01_263.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub PEK>person/PEK FULL(J) AKTIV PEK>person OTROLIG(5) AKTIVITET
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
I@b POSS.FL FÖRENING AKTIV ISHOCKEY PEK>pekf PEK>långf
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S1
bättre@& BÄTTRE(J>B) SKA AKTIV PEK>person PRO1 SNART
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA OM@b PRO1 AKTIV DÖVFÖRENING TEX@b DÅ@b
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK