Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
VARA-MED A@b^LAG(L) PEK>person JA@ub PU@g
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA PERF VARA-MED A@b^LAG(L) MÅLVAKT tp@& GÅ
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
B@b^LAG(L) PEK@z PERF A@b^LAG(L) DIVISION+TVÅ glosa@& DIVISION+EN
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
FEEDBACK