Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ROLIG SE FILM ÖVRIG PU@g BARA(L) KNAPPA-FJÄRRKONTROLL
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HAND^PENGAR(ml) FÄRDIG SIST ÖVRIG VILL VARA-MED OMÖJLIG
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
FEEDBACK