Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
MED GÖRA ALLA ÖPPNA MOT tp@& PEK
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÖRK SLÄCKA PERF-NEG ÖPPNA VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p@z TILLBAKA-DIT PEK
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-HIT(Lb) PRO1 GE-FAN ÖPPNA PERF-NEG MÖRK SLÄCKA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÄRDIG POLIS DÖRR ÖPPNA BEORDRA-GÅ-DIT PRO1 VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p@z
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK RINGA-PÅ-DÖRRKLOCKA VAKTA^MÄSTARE ÖPPNA DÖRR PRO1 FÖRBANNAD
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÄNGA PRO1 MÅSTE ÖPPNA VARFÖR ELEKTRICITET KOSTA(A)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KNAPPA-MOBILTELEFON(B) SKICKA DÅ@b@z ÖPPNA PRO1 LÄTTNAD PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PEK MÅSTE ÖPPNA PRO1 KAN TELEFONERA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH BEGRAVA DÅ@b ÖPPNA PEK JA@ub VAR
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PEK-PLATS-DÄR VILL ÖPPNA PEK POSS@z KONTO@b
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) PRECIS FÖNSTER(L) ÖPPNA GREPP(GG)+HANTERA@p POJKE GREPP(GG)+HANTERA@p
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VERKTYG@z SVETSA TRO@z ÖPPNA ENTITET(N)+RÖRELSE+ENTITET(N)@p SVETSA TABBA-SIG(J)
Bildserier sslc02_049.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLÄCKA PU-VAD@g DÖRR ÖPPNA LYCKAS-INTE GREPP(GG)+HANTERA@p IRRITERAD(L)
Bildserier sslc02_049.eaf SSLC
Glosa_DH S2
försöka-lyckas-inte@& GREPP(G)+HANTERA@p LYCKAS-INTE ÖPPNA HAND(G)+HANTERA@p LYCKAS-INTE PU@g
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK FÖRSÖKA grepp@& ÖPPNA GREPP(GG)+HANTERA@p GREPP(GG)+HANTERA@p TA@z
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SMYGA FÖRFLYTTA-DIT(L) UTE ÖPPNA SMYGA SEDAN(L)@z PEK
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z FEL DÖRR ÖPPNA IRRITERAD(L) GLO BESTÄMMA-SIG
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SNÖ(5)^GUBBE FÖRSTÅ-INTE(Lb) GREPP(Q)+HANTERA@p@z ÖPPNA DÖRR GLOSA:(?)@ka GLOSA:(IMPAD)
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GNUGGA-HÄNDER@ka GREPP(Q)+HANTERA@p OMÖJLIG ÖPPNA GREPP(G)+HANTERA@p BESTÄMMA-SIG polyform@&
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
stänga@hd STÄNGA stänga@hd ÖPPNA öppna@hd STÄNGA EN
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
öppna@hd STÄNGA stänga@hd ÖPPNA MÅSTE BÅDA PLANERA
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÄNGA-RECIPROK stänga@hd OM@b ÖPPNA öppna@hd STÄNGA stänga@hd
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUND UT@b FÖNSTER(L) ÖPPNA LETA mtyp:efter GRODA
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(GG)+HANTERA@p@rd ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p NU@b@z ÖPPNA LYCKAS-INTE LÅTA-VARA SEDAN(L)
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UT@b GREPP(G)+HANTERA@p UT@b ÖPPNA LYCKAS-INTE PU-VAD-GÖRA@g TVUNGEN
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(GG)+HANTERA@p OMÖJLIG DÖRR ÖPPNA SIST EN SVETSA
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(QQ)+HANTERA@p GREPP(QQ)+HANTERA@p FÖRSÖKA ÖPPNA LYCKAS-INTE FÅGEL(7v) HÖNS
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
TÄNDA ELEMENT(5)+FÖRFLYTTA+ENTITET(7)@p FÖRSÖKA ÖPPNA TABBA-SIG(J) TILL SIST
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK