Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
SITTA(VVb) PU@g DRICKA ÖL@b ELLER SAMTALA FÖRKLARA
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIST GREPP(SS)+HANTERA@p PEK ÖL@b i@& PUB EN
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN GUBBE SITTA ÖL@b DRICKA(G) MAN(Jf) TRÄ
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAN(Jf) GREPP(GG)+HANTERA@p zzz@& ÖL@b FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p FINNAS-INTE-KVAR(ea) ENTITET(JbtJ)+FÖRFLYTTA@p
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA MAN(Jf) HITTA(5b) ÖL@b LIGGA(J) GREPP(G)+HANTERA@p GLOSA:(KASTA)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& FÖNSTER(L)^TVÄTTA(ea) HINK@z ÖL@b GLOSA:(TYP@b) ENTITET(S)+FÖRFLYTTA@p MAN(Jf)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BOJ-AVGRÄNS(S) VAR POSS1 ÖL@b FINNAS-INTE-KVAR(ea) finnas-inte-kvar(ea)@hd PEK@z
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TIDNING BLÄDDRA MED ÖL@b ALLTID tp@& INTE
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DRICKA(G) GROVLEK(JJvs) TYP@b ÖL@b GROVLEK(JJvs) SEDAN(L) SITTA(Vb)
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ENTITET(JJ)+BEFINNA@p öl@& STARK@z ÖL@b GREPP(GJbt)+HANTERA@p GREPP(G)+HANTERA@p PRECIS
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POLIS GREPP(SS)+HANTERA@p PLANKA ÖL@b GLAS(S) PEK-BANSTRÄCKA TILL@z
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
FEEDBACK