Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 NYSS@b ÅR-DÅTID+TVÅ ÅR-DÅTID+TRE PRO1 DÖPA(ea) PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA ÅR-DÅTID+EN ÅR-DÅTID+TVÅ ÅR-DÅTID+TRE PERF PEK>person VETA-INTE
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA GÄLLA GLOSA:(?) ÅR-DÅTID+TRE ÅR-DÅTID+FYRA ÅR-DÅTID+TRE ÅR-DÅTID+FYRA
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) ÅR-DÅTID+TRE ÅR-DÅTID+FYRA ÅR-DÅTID+TRE ÅR-DÅTID+FYRA VETA-INTE PRO1
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PERF ÅR-DÅTID+EN_TVÅ ÅR-DÅTID+TRE ÅR-DÅTID+FYRA PRO1 MISSA
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
FEEDBACK