Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
MEN EN-ENDA PEK>person ÅR-DÅTID+EN ÅR-DÅTID+EN PEK>person/PEK SOM
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN-ENDA PEK>person ÅR-DÅTID+EN ÅR-DÅTID+EN PEK>person/PEK SOM TYP@b
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG EN^HUNDRA^FYRTIO@num JUBILEUM ÅR-DÅTID+EN VARA ÅR-DÅTID+EN år-dåtid+en@hd
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JUBILEUM ÅR-DÅTID+EN VARA ÅR-DÅTID+EN år-dåtid+en@hd ROLIG TYCKA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÄSTA-I-TUR BADA^RUM tp@& ÅR-DÅTID+EN DEC@b FÄRDIG PEK@z
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub tp@& ÅR-DÅTID+EN PRO1 tp@& RESA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
I-ALLA-FALL PRO1 KOMMA-DIT(Lb) ÅR-DÅTID+EN PRO1 TYCKA VARA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TIDEN-GÅR(J) JUL^KLAPP I@b ÅR-DÅTID+EN wtyp: BIO^KORT FINNAS
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z SLUTA NU@b ÅR-DÅTID+EN SOMMAR PEK BYTA(L)
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@& KOMMA-FRAM-TILL VETA|INTE ÅR-DÅTID+EN JOBBIG KOMMA-DIT(Lb) KOMMA-FRAM-TILL
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE PERF SAMMA ÅR-DÅTID+EN ÅR-DÅTID+TVÅ ÅR-DÅTID+TRE PERF
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEPAL@b NÄR tp@& ÅR-DÅTID+EN ÅR-DÅTID+TVÅ DÅ@b KOMMA-DIT(Lb)
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
FEEDBACK