Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT-FRÅN TILL FEMTON ÅR@b GYMNASIUM FLYTTA-UT PU@g
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 STARTA ÅTTA ÅR@b TENNIS PI DYR
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JASÅ TRÄFFAS TIO(Y) ÅR@b SEDAN-TID-TILLBAKA SIST JA@ub
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b TRE FYRA ÅR@b PEK glosa@& BARN
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b PERSREF2@pr TRE ÅR@b FYRA POSS1 ÄLDRE-ÄLDST
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VISA-FINGRET PRO1 TVÅ_TRE_FYRA@num@uppr ÅR@b TRE_FYRA kanonskott@& PRO1
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& ÖVER TJUGO ÅR@b HA|INTE KONTAKT BARA(B)@z
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SON DÅ@b TOLV ÅR@b LITEN-PERSON TOKIG PEK
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& FÖR NÅGRA ÅR@b LÄNGESEDAN MYCKET AKTIV
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 femton@& FEMTON ÅR@b r@hd SPECIELL DUKTIG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LEDAMOT TRO@z ÅR+EN_TVÅ ÅR@b NEJ-NEHEJ(J) AVGÅ TIDEN-GÅR(J)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PRO1 FEMTIO^EN@num ÅR@b PRO1 PU@g UNG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄLDRE-ÄLDST PEK>pekf TRE ÅR@b PEK>långf YNGST(Jvs) EN
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>långf YNGST(Jvs) EN ÅR@b PEK>långf BÅDA>pekf-långf SAMMA
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FÖRSKOLA^SKOLA FYRA ÅR@b PRO1 PEK tp@&
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRSKOLA^SKOLA PRO1 TRE ÅR@b TRE HALV(L) TRE
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KAN REDAN TVÅ ÅR@b PRO1 BÖRJA FÖRSKOLA^SKOLA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINNAS(5) TVÅ_TRE TRE ÅR@b TVÅ KAN PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRE_FYRA TILL SJU ÅR@b PRO1 STARTA STARTA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 SKOLA ÅTTA ÅR@b SLUTA BÖRJA PRO1
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 EFTER FYRTIO^ÅTTA@num ÅR@b GAMMAL(5) PRO1 BLI(L)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄXA-UPP VID FYRA ÅR@b HJÄRNA(Jvs)^HINNEINFLAMMATION@b tp@& KOMMA-DIT(Lb)
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖR PRO1 SEX ÅR@b GAMMAL(5) BÖRJA LÄRA-SIG
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BLI(J) PRO1 SEX ÅR@b FÅ PRO1 ÖRA^GLOSA:(FLIMMER)
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IDROTT^KLUBB STYRELSE FLERA ÅR@b TID-FRAMÅT BÖRJA PRO1
Förening sslc01_104.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅLA(Q) HUS ÅR-FRAMTID+EN ÅR@b MÅSTE FÖRST(LL) TVÄTTA(ea)
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÄRDIG JA@ub ÅR-FRAMTID+EN ÅR@b PRO1 UTE MÅLA(Q)
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GAMMAL(5) SJU ÅR@b GRÖN BOK NAMN
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCKSÅ PRO1 ÅR-FRAMTID+TRE ÅR@b PRO1 OCKSÅ AKTIV
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖVFÖRENING KANSKE TIO(5) ÅR@b TID-FRAMÅT PU@g TRO
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÄNKA KANSKE TIO(5) ÅR@b BORTA DÖVFÖRENING KANSKE
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG SUMMA ARTON ÅR@b KÄNNA LYCKLIG PRO1
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ SJU TRE ÅR@b GAMMAL(5) NU@b HALTA
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POJKE nio@& ÅTTA ÅR@b PEK>långf FLICKA EN
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
POJKE GAMMAL(5) NIO(G) ÅR@b ORDNING+TVÅ flicka@& ORDNING+TVÅ
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>långf FLICKA EN ÅR@b HALV(J) PEK>ringf NYSS@b
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 glosa@& ELVA ÅR@b FLICKA BO STOCKHOLM@en
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>ringf GAMMAL(5) TJUGO^TVÅ ÅR@b BO KALMAR@en PU@g
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FLICKA GAMMAL(5) NIO(ml) ÅR@b GAMMAL(5) TREVLIG
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HELA-TIDEN(J) PERF NIO(ml) ÅR@b SEDAN-TID-TILLBAKA PRO1 PEK
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORDFÖRANDE PEK TOLV ÅR@b PEK>pekf UTAN-AVBROTT SEDAN(L)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ_TRE_TVÅ@num TVÅ_TRE@num@uppr TVÅ ÅR@b NÅGON SNART ROLIG
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÖR-DETSAMMA FORTSÄTTA EN ÅR@b EN-TILL PEK mtyp:men
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>knä PRO1 SEXTON ÅR@b ALLTID TID-FRAMÅT-TILL SEXTON
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID TID-FRAMÅT-TILL SEXTON ÅR@b IRRITERAD(L) KNÄ@b VARJE(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SERIE(5b) ORIENTERING TJUGO^TVÅ ÅR@b UTAN-AVBROTT NÄSTA-I-TUR.MULTI PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PU@g SEXTON ÅR@b GAMMAL(5) TID-FRAMÅT I@b^DAG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄNDÅ PRO1 TRETTIO^TVÅ@num ÅR@b PRO1 PU@g SEXTON
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILLSAMMANS SNART TIO(Y) ÅR@b NU@b JUL TIO(Y)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NU@b JUL TIO(Y) ÅR@b PU@g OM@b PERF-NEG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
FEEDBACK