Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 OVERKSAM UTAN-AVBROTT ÅR+EN TID-FRAMÅT PRO1 SEDAN(J)
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ VÄSTANVIK-FOLKHÖGSKOLA@en LEKSAND@en ÅR+EN PRO1 VARA-MED LEKSAND@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVERIGE@en DÅLIG(B) VÄDER ÅR+EN NU@b princip@& PRINCIP
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR RESTEN@b AV ÅR+EN RÅ@b SÄKER REGNA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1.FL BETALA(B) MEDLEM ÅR+EN PU@g JA@ub VARA|PEK
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BOJ-LIST-EN BOJ-LIST-TVÅ PEK.FL ÅR+EN ÅR+TVÅ POSS BOJ-LIST-EN
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORDNING+EN HUR FUNGERA ÅR+EN ÅR+TVÅ ÅR+TRE SEDAN(L)
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
FEEDBACK