Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
TRO SÅ-ATT-SÄGA SAMHÄLLE ÄNDRA LITE(7b) ATTITYD SÅ-ATT-SÄGA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA POSS1 MAMMA ÄNDRA METOD PEK VETA-PERF
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1@z PU@g PI ÄNDRA METOD BETYDA POSS1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖVFÖRENING SJÄLV LOKAL ÄNDRA NÅGON ANNAN(ea) TRO
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@z zzz@z OMÖJLIG ÄNDRA TILLBAKA OMÖJLIG PEK@z
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK SAMMA.ITER MÅSTE ÄNDRA BYTA-INRIKTNING PU@g DISKUTERA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PU-MEN@g VARFÖR ÄNDRA VARFÖR PU@g FÖRBEREDA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPRÅK.MULTI ändå@& FÖRSÖKA ÄNDRA GESTIKULERA FÖRSTÅ(L) VARANDRA
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PÅVERKA PEK ÄNDRA TYP@b SE NU@b
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OLIKA STOCKHOLM@en SKA ÄNDRA BLI(L) UPPHANDLA DALARNA@en
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGON MEN BARA(B) ÄNDRA VIKTIG TECKENSPRÅK FÄRDIG
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMHÄLLE PERF BARA(B) ÄNDRA PEK>person VETA-INTE PEK>person
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄNDRA VAD PEK>pekf ÄNDRA VAD PEK>pekf VAD
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 JA@b PRO1 ÄNDRA VAD PEK>pekf ÄNDRA
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z HUR-MÅNGA KILOGRAM ÄNDRA PRO1 KONTROLLERA TA-REDA-PÅ
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@& JA@ub PU@g ÄNDRA zzz@& SAMMA TÄNKA
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(88b)+HANTERA@p JA@ub mtyp:ja ÄNDRA TEKNIK PU@g
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA-INTE OBJPRO PEK ÄNDRA NAMN PEK PEK
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KRUMELUR PARALYSERAD@ka ORSAK ÄNDRA TILLBAKA POSS EGEN
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PENGAR(ea) DYR MAN(Jf) ÄNDRA GÅ@z UT@b t@hd
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
FEEDBACK